Підручники та навчальні посібники за 2020 рік

Підручники з грифом МОН України
1.    Латинська мова та основи фармацевтичної термінології. Підручник. / Смольська Л. Ю., Синиця В. Г., Коваль-Гнатів Дз. Ю. та ін.; за ред. Смольської Л. Ю. 2-ге вид. переробл. і допов. К.: ВСВ «Медицина», 2019. 368 с. ISBN 978-617-505-770-4. (Від ЗДМУ – Тітієвська Т.В.).
2.    Онкологія. Підручник. 3-тє вид., доопрац. та допов. / Шевченко А. І., Колесник О. П., Шевченко Н. Ф., Сидоренко О. М., Каджоян А. В., Левик О. М., Савченко Є. І., Полковніков А. Ю. Вінниця: Нова Книга, 2019. 512 с. ISBN 978-966-382-791-9.

Підручники з грифом МОЗ України
5.    Неорганічна хімія. Підручник. / Панасенко О. І., Голуб А. М., Андрійко О. О., Василега-Дерибас М. Д., Панасенко Т. В., Саліонов В. О., Щербина Р. О., Бабенков Є. О., Кремзер О. А., Мельник І. В., Парченко В. В., Сафонов А. А., Постол Н. А., Гоцуля А. С., Куліш С. М., Буряк В. П. Львів: «Магнолія 2006», 2019. 462 с. ISBN 978-617-574-153-5.
6.    General surgery. Підручник. За ред. Березницького Я.С., Захараша М.П., Мішалова В.Г., Шідловського В.О. (Від ЗДМУ – Ганжий В.В.). Вінниця: Нова Книга, 2019. 328 с. ISBN 978-966-382-775-9.

Підручники затверджені Вченою радою
1.    Внутрішня медицина. Підручник для студентів медичних факультетів ІІІ-IV курсу спеціальності «Стоматологія» / Михайловська Н. С., Шершньова О. В., Кулинич Т. О., Лісова О. О., Стецюк І. О. Запоріжжя: ЗДМУ 2020. 460 с.
2.    Етика і деонтологія. Підручник. / Панасенко О. І., Кремзер О. А., Мельник І. В., Парченко В. В., Постол Н. А., Куліш С. М., Гоцуля А. С., Щербина Р. О., Сафонов А. А., Карпун Є. О. Запоріжжя, 2019. 350 с.
3.    Загальна хімія. Підручник для студентів І курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Технології парфумерно-косметичних засобів» / Панасенко О. І., Щербина Р. О., Кремзер О. А., Мельник І. В., Парченко В. В., Сафонов А. А., Аль-Халаф Н. А., Гоцуля А. С., Куліш С. М., Панасенко Т. В., Карпенко Ю. В., Карпун Є. О. Запоріжжя, 2020. 462 с.
4.    Українська мова від А до Я. Підручник для студентів І-ІІ курсів медичних факультетів спеціальності «Медицина» / Гейченко К. І., Агіна О. І., Коновальчук Н. О., Манаєва Г. С., Цупікова О. А. Запоріжжя, 2019. 591 с.
5.    Українська мова як іноземна для англомовних студентів-медиків. Підручник з електронним аудіододатком. У 2-х книгах. Кн. 1. Соціокультурна комунікація. / Луцак С. М., Ільків А. В., Литвиненко Н. П. та ін.; за ред. Луцак С. М. (Від ЗДМУ Турган О. Д., Шадріна Т. В., Звягіна Г. О.). К.: ВСВ «Медицина», 2019. 504 с. ISBN 978-617-505-740-7 (вид. у 2 кн.). ISBN 978-617-505-742-1 (кн. 1).
6.    Українська мова як іноземна для англомовних студентів-медиків. Підручник з електронним аудіододатком. У 2-х книгах. Кн. 2. Основи професійного мовлення. / Луцак С. М., Ільків А. В., Криницька О. І. та ін.; за ред. Луцак С. М. (Від ЗДМУ Гейченко К. І., Даниленко Л. В., Коновальчук Н. О., Агіна О. І.). К.: ВСВ «Медицина», 2019. 456 с. ISBN 978-617-505-740-7 (вид. у 2 кн.). ISBN 978-617-505-741-4 (кн. 2).
7.    Фармакологія з основами патології. Підручник. 2-ге вид., доопрац. і доповн. / Колесник Ю. М., Чекман І. С., Бєленічев І. Ф., Горчакова Н. О., Нагорна О. О., Бухтіярова Н. В., Моргунцова С. А. 2-ге вид., доопрац. і доповн. Дніпро : Журфонд, 2019. 537 с. ISBN 978-966-934-218-8.
8.    Фізика. Частина 1. Підручник / Філіпенко І. І., Воденнікова Л. В., Аль Халаф Н. А., Карпун Є. О. Запоріжжя, 2019. 155 с.
9.    Фізика. Частина 2. Підручник / Філіпенко І. І., Воденнікова Л. В., Точиліна Т. М. Запоріжжя, 2020. 163 с.
10.    Pharmacology. Підручник для студентів – іноземних громадян ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Медицина». 2-ге вид., доопрац. і доповн. / Самура І. Б., Бєленічев І. Ф., Неруш А. В. Вінниця : Нова Книга, 2020. 632 с. ISBN 978-966-382-840-4/

Підручники
1.    Біомеханіка та клінічна кінезіологія. Підручник для студентів II курсу медичних факультетів спеціальності 227 «Фізична реабілітація» / Михалюк Є. Л., Резніченко Ю. Г. Запоріжжя, 2020. 153 с.
2.    Інфекційні хвороби. Підручник для студентів ІV курсу медичних факультетів спеціальності «Стоматологія» / Рябоконь О. В., Оніщенко Т. Є., Ушеніна Н. С., Фурик О. О., Задирака Д. А. Запоріжжя, 2019. 182 с.
3.    Медицинская биология. Підручник для студентів – іноземних громадян I курсу спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» / Приходько О. Б., Ємець Т. І., Павліченко В. І., Попович А. П., Малєєва Г. Ю. Запоріжжя, 2020. 287 с. (рос.).
4.    Науково-доказова практична діяльність у фізичній реабілітації. Підручник / Михалюк Є. Л., Резніченко Ю. Г. Запоріжжя, 2019. 103 с.
5.    Онкологія. Підручник / Думанський Ю. В., Шевченко А. І., Галайчук І. Й. та ін. 2-ге вид., доопрац. та допов. (Від ЗДМУ – Шевченко А. І.). К.: ВСВ «Медицина», 2019. 520 с. ISBN 978-617-505-731-5.
6.    Основи охорони праці та безпеки життєдіяльності. Підручник для студентів медичних факультетів ІІ курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» / Севальнєв А. І., Федорченко Р. А., Куцак А. В., Шаравара Л. П., Соколовська І. А., Волкова Ю. В. Запоріжжя, 2019. 196 с.
7.    Побічна дія ліків. Підручник для здобувачів ступеня доктора філософії за третім освітньо-науковим рівнем в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 «Медицина» / Бєленічев І. Ф., Самура І. Б., Бухтіярова Н. В., Тихоновський О. В., Єгоров А. А., Кучер Т. В., Бак П. Г., Коростіна К. І. Запоріжжя, 2020. 220 c.
8.    Терапевтичні вправи. Підручник для студентів II курсу медичних факультетів спеціальності «Медицина» / Михалюк Є. Л., Резніченко Ю. Г. Запоріжжя, 2019. 194 с.
9.    Pharmacology. Підручник / Самура І. Б., Бєленiчев І. Ф., Григор’єва Л. В., Неруш А. В. Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. 548 с. ISBN 978-617-7555-95-6.

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 204

Адміністрація наукової бібліотеки - (061) 233-60-08

Відділ обслуговування користувачів - (061) 233-01-75

Всі підрозділи наукової бібліотеки

Відправити E-mail, library@zsmu.zp.ua

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт наукової бібліотеки ЗДМФУ.

Мапа сайту