АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Академічна доброчесність

Імплементація принципів академічної доброчесності в освітній та науковий процес є актуальним завданням Запорізького державного медико-фармацевтичного університету.
Завдання, які ставить перед собою бібліотека - інформування здобувачів освіти всіх рівнів, науковців, педагогічних працівників університету щодо складових академічної етики, прозорості та доброчесності; надання допомоги у набутті компетентностей з академічної доброчесності та навичок якісного академічного письма, а саме:

Бібліотека надає консультації щодо ефективного інформаційного пошуку і надійних джерел інформації, правил наукового цитування, використання міжнародних стилів бібліографічних посилань і перевірки наукових текстів на плагіат.

У 2016 році два наукових журнали Запорізького державного медичного університету «Запорожский медицинский журнал» і «Патологія» були включені найпрестижнішої наукометричної бази даних Web of Science (Emerging Sources Citation Index- ESCI). журнали з’явилися у бібліотеках провідних університетів світу, в тому числі і найпрестижніших – Єльського і Кембріджського.
Усвідомлюючи відповідальність перед світовою експертною спільнотою, журнали продовжили серйозну редакційну політику і підвищують вимоги до рівня статей, які затверджуються до публікації.

Належне цитування й оформлення посилань – одна з основних умов уникнення плагіату. Вимоги щодо академічної доброчесності передбачають належне оформлення коректних посилань на справжніх авторів використаних творів.

З 2019 року наукова бібліотека проводить перевірку фактичної достовірності та точності бібліографічних відомостей першоджерелам, правильності оформлення бібліографічних посилань на джерела інформації у списку літератури та references відповідно до національного стандарту ДСТУ 8302-2015 та міжнародного стилю APA 7th edition у наукових фахових періодичних виданнях ЗДМУ «Патологія» та «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики».

На підтримку політики руху Відкритого доступу до результатів наукових досліджень, які проводяться в університеті, бібліотекою в травні 2014 року було започатковано створення інституційного репозитарію ЗДМУ – IRZSMU.
На сьогодні репозитарій ЗДМУ налічує понад 11500 електронних документів, доступних у відкритому доступі. Щоденно поповнюються його колекції: автореферати дисертацій та дисертації, наукові статті, матеріали конференцій та з’їздів, розділи монографій, навчальні матеріали кафедр університету та ін.

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 204

Адміністрація наукової бібліотеки - (061) 233-60-08

Відділ обслуговування користувачів - (061) 233-01-75

Всі підрозділи наукової бібліотеки

Відправити E-mail, library@zsmu.zp.ua

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт наукової бібліотеки ЗДМФУ.

Мапа сайту