Законодавчі та нормативні документи, листи, методичні рекомендації

 1. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII (редакція від 01.01.2021)
 2. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII (редакція від 25.09.2020)
 3. Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти : лист МОН України від 23.10.2018 № 1/9-650
 4. Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах : лист МОН України від 15.08.2018 № 1/11-8681
 5. До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності : лист МОН України від 20.05.2020 № 1/9-263
 6. Про планування дисертацій : лист МОН України від 11.06.2020 № 1/9-318
 7. Деякі питання експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України : Наказ МОНмолодьспорт України від 14.09.2011 № 1058 (редакція від 13.07.2012)
 8. Про затвердження Регламенту роботи Національного репозитарію академічних текстів : Наказ МОН від 04.07.2018 № 707 (набрання чинності відбулась 21.08.2018)
 9. Деякі питання національного репозитарію академічних текстів : Наказ МОН від 19.10.2018 р. №1140
 10. Щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій : лист МОН України від 14 травня 2020 №1/9-249
 11. Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.)
 12. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності
 13. Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності
 14. Профіль компетентностей бібліотекарів з академічної доброчесності [Електронний ресурс] : рекомендації / О. Бруй, Л. Савенкова, С. Чуканова; за участі : О. Ляху, О. Мурашко; рецензент: О. Гужва; Українська бібліотечна асоціація, Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Наукова бібліотека Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія». – Київ : Українська бібліотечна асоціація, 2019. – Онлайновий ресурс. – 16 с.
 15. Етичний кодекс ученого України : НАН України; Кодекс від 15.04.2009 № 2

Нормативно-правове забезпечення впровадження принципів академічної доброчесності у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті

 1. Декларація про дотримання академічної доброчесності
 2. Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників у ЗДМФУ
 3. Наказ про створення комісії з академічної та наукової доброчесності
 4. Наказ про зміни складу комісії з академічної та наукової доброчесності
 5. Положення про запобігання прихованому плагіату
 6. Програма підтримки здобувачів наукового ступеня та вченого звання у ЗДМФУ (нова редакція)

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 204

Адміністрація наукової бібліотеки - (061) 233-60-08

Відділ обслуговування користувачів - (061) 233-01-75

Всі підрозділи наукової бібліотеки

Відправити E-mail, library@zsmu.zp.ua

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт наукової бібліотеки ЗДМФУ.

Мапа сайту