E-бібліотека навчальних матеріалів

Електронний освітній контент наявного навчально-методичного забезпечення дисциплін, викладання яких здійснюється кафедрами Запорізького державного медико-фармацевтичного університету.

 

Кафедра акушерства і гінекології
Кафедра акушерства, гінекології та репродуктивної медицини
Кафедра аналітичної хімії
Кафедра анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії
Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії
Кафедра біологічної хімії

Кафедра внутрішніх хвороб
Кафедра внутрішніх хвороб 1 та симуляційної медицини
Кафедра внутрішніх хвороб 2
Кафедра внутрішніх хвороб 3
Кафедра гістології, цитології та ембріології
Кафедра госпітальної педіатрії
Кафедра госпітальної хірургії
Кафедра дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини
Кафедра дитячих інфекційних хвороб
Кафедра дитячих хвороб
Кафедра дитячої хірургії
Кафедра загальної гігієни, медичної екології та профілактичної медицини
Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб

Кафедра загальної практики – сімейної медицини
Кафедра загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти
Кафедра іноземних мов
Кафедра інфекційних хвороб
Кафедра клінічної лабораторної діагностики
Кафедра клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії  і косметології
Кафедра клінічної фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та фармацевтичної хімії
Кафедра культурології та українознавства
Кафедра лабораторної медицини
Кафедра медбіології, паразитології та генетики
Кафедра медицини катастроф, військової медицини та нейрохірургії
Кафедра медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій
Кафедра медичної фізики, біофізики та вищої математики
Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
Кафедра мовної підготовки
Кафедра неврології
Кафедра онкології та онкохірургії та променевої діагностики
Кафедра оториноларингології
Кафедра офтальмології
Кафедра патологічної анатомії і судової медицини
Кафедра патологічної фізіології з курсом нормальної фізіології
Кафедра природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної  хімії
Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини
Кафедра пропедевтики дитячих хвороб
Кафедра пропедевтичної та хірургічної стоматології
Кафедра психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології
Кафедра соціальної медицини, громадського здоров’я, медичного та фармацевтичного права
Кафедра стоматології післядипломної освіти
Кафедра суспільних дисциплін
Кафедра терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології

Кафедра терапії та кардіології
Кафедра технології ліків
Кафедра травматології та ортопедії
Кафедра управління і економіки фармації та фармацевтичної технології
Кафедра управління та економіки фармації
Кафедра урології
Кафедра факультетської педіатрії
Кафедра факультетської хірургії
Кафедра фармакогнозії, фармакології та ботаніки
Кафедра фармакології та медичної рецептури з курсом нормальної фізіології
Кафедра фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії
Кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я
Кафедра фізколоїдної  хімії
Кафедра фтизіатрії і пульмонології
Кафедра хірургії 1

Кафедра хірургії 2
Кафедра центр підготовки іноземних громадян

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 204

Адміністрація наукової бібліотеки - (061) 233-60-08

Відділ обслуговування користувачів - (061) 233-01-75

Всі підрозділи наукової бібліотеки

Відправити E-mail, library@zsmu.zp.ua

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт наукової бібліотеки ЗДМФУ.

Мапа сайту