Історія бібліотеки

Витоки історії бібліотеки Запорізького державного медико-фармацевтичного університету сягають 1903 року, що пов’язано з відкриттям в м. Одесі Вищих жіночих педагогічних курсів. У рік відкриття бібліотеки книжковий фонд був невеликий і формувався спочатку з особистих книг професорсько-викладацького складу: Петренко-Критченко Г. Н., Цинго Н. Н. та ін. Так, протягом 1908 року в бібліотеку була придбана частина бібліотеки проф. Смірнова і закуплено книг на суму 4026 руб. 85 коп.

На початок 1941 року книжковий фонд складав 50 тис. примірників вітчизняної та зарубіжної літератури з медицини, фармації, хімії. Бібліотека мала все необхідне для обслуговування читачів і підготовки спеціалістів-провізорів.

Під час Великої вітчизняної війни бібліотека була розграбована окупантами, цінні видання вивезені до Румунії.

З травня 1944 року бібліотека відроджувалась разом з інститутом. З різних джерел було зібрано 6800 примірників книг. Велику допомогу у відновленні книжкового фонду надали викладачі і студенти, які передавали в дар свої книжки.
В 1959 році Одеський фармацевтичний інститут було переведено до  м. Запоріжжя. До Запоріжжя «переїхала» і бібліотека з книжковим фондом 52 тис. примірників книг, більше 8 тис. журналів, 6 тис. брошур.

В головному корпусі тепер вже Запорізького фармацевтичного інституту для бібліотеки було виділено приміщення площею в 330 м2.

Перший керівник бібліотеки Запорізького фармацевтичного університету – Новиненко Анастасія Матвіївна – особисто займалася перевезенням фонду та організовувала роботу на новому місці.

В різні роки бібліотекою керували Астахова Ліля Олександрівна, Чернеченко Т. Д., Соколова. Штат бібліотеки неодноразово мінявся. Для читачів бібліотека працювала за скороченим графіком.

З 1962 по 2009 рр завідуючою (директором) бібліотеки працювала Тимофеєва Олена Андріївна (Вініченко, Шило).

Вже на кінець 1963 року книжковий фонд був повністю упорядкований, звільнений від застарілих і зношених видань, виділені фонди навчальної, наукової, художньої літератури, фонд довідково-бібліографічних видань. В окреме приміщення переміщені підручники, навчальний фонд для заочників, фонд періодичних видань вітчизняних і зарубіжних.

З початку відкриття лікувального факультету (1964 рік) бібліотека стала інтенсивно комплектуватися навчальною, науковою літературою медико-біологічного профілю. Значну частину літератури безкоштовно передали бібліотеки Харкова, Києва, Дніпропетровська, Тернополя, Москви, Ленінграда. У відборі наукової, навчальної літератури надавали допомогу викладачі: проф. Яхниця О. Г., доценти Гордієнко С. К., Гринь В. А., асистент Буковська Л. Г. та інші.

На час першого випуску лікарів (кінець 1967 року) книжковий фонд бібліотеки зріс майже вдвічі і складав 140 тис. примірників.

Внаслідок інтенсивного зростання книжкових фондів, бібліотеці було виділено додаткові приміщення: для абонементу навчальної літератури, абонементу художньої літератури. В гуртожитку інституту відкрито читальний зал з книжковим фондом 10 тис. прим.

Зі збільшенням контингенту вузу - студентів і викладачів, кількості читачів, книжкового фонду і обсягу робіт збільшився штат бібліотеки до 16 чол., введені посади старших бібліотекарів, бібліографи.

В 1972 році по закінченні будування головного навчального корпусу інституту бібліотеці було виділено нове пристосоване приміщення площею 1300 м2 на 3-х поверхах.

Виділена література на додатково відкриті пункти обслуговування читачів. Організовано відкритий доступ до більшої частини книжкового фонду. Відкриті читальні зали наукової, навчальної літератури (площею 360 м2 на 300 місць), в гуртожитках - філіали читального залу бібліотеки на 70-100 місць, на кафедрах філософії, економіки при методкабінетах.

З відкриттям в інституті в 1973 році підготовчого відділення для вітчизняних, а в 1976 році - факультету для іноземних студентів, проведена робота по доукомплектуванню книжкового фонду відповідною літературою. Придбано до 20 тис. примірників, відкрито філію бібліотеки підготовчого факультету та виділена штатна одиниця бібліотекаря.

У 1977 році на базі бібліотеки інституту був проведений семінар-нарада проректорів з навчальної роботи і завідуючих бібліотек медичних вузів України «Роль бібліотеки в навчально-виховному і науковому процесах інституту».

В різні роки в бібліотеці працювали Банюк О. М., Говорищева Л. В., Дубініна О. М., Киреєва Т. П., Лиходід С. К., Маремпольська Т. Г., Малохатко Т. І., Осипенко Г. Д., Пазюк О. В., Решетнікова Ю. А., Семенченко Т. І., Фоменко Н. П., Чичканова Л. В., Шиян В. О. та інші. Багато з них стали згодом керівниками бібліотек різних систем та відомств: Баркар Л. Я., Басан Т. Г., Киленко Н. Н., Ковальов Т. Д., Пазюк О. В., Чулкова Л. І., Шамрай А. В. та інші.

 

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 204

Адміністрація наукової бібліотеки - (061) 233-60-08

Відділ обслуговування користувачів - (061) 233-01-75

Всі підрозділи наукової бібліотеки

Відправити E-mail, library@zsmu.zp.ua

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт наукової бібліотеки ЗДМФУ.

Мапа сайту