Корпоративна база даних рідкісних та цінних видань

В корпоративній бібліографічній БД рідкісних та цінних видань представлено  інформацію щодо видань, які відповідають критеріям відбору до Державного реєстру національного культурного надбання України, та знаходяться у фондах наукових бібліотек закладів вищої освіти м. Запоріжжя: Запорізького державного медико-фармацевтичного університету (ЗДМФУ), Національного університету "Запорізька політехніка", Запорізького Національного університету (ЗНУ) та у відділі обслуговування Інженерного інституту ЗНУ НБ ЗНУ (ІІ ЗНУ).

Більш  повну інформацію про видання та про склад фондів рідкісних та цінних видань бібліотек університетів можна отримати на відповідних сайтах:

НБ ЗДМФУ

НБ НУ «Запорізька політехніка»

НБ ЗНУ

Всього каталог рідкісних та цінних видань містить 415 найменувань.
Тип видання
Рік видання
Місце знаходження
Частина прізвища автора
Назва або опис містить
 

За заданими умовами знайдено 415 виданнь. Показані позиції з 11 по 20.

№ 11

Назва: Выбор двигателей внутреннего горения небольшой мощности, по данным испытания их бюро по сельскохозяйственной механике

Автор:

Рік видання: 1915

Опис:
Выбор двигателей внутреннего горения небольшой мощности, по данным испытания их бюро по сельскохозяйственной механике / Г. У. З. и З. Департамент земледелия ; сост. Ю. А. Веис. – Петроград : Тип. П. П. Сойкина, 1915. – 86 с. : ил., табл., черт.- Текст представлен в старопечатной орфографии

Тип видання: книга

Область знань:

Місце знаходження:   Запорізька політехніка

№ 12

Назва: Дитячі хвороби

Автор:

Рік видання: 1935

Опис:

Дитячі хвороби : Підручник для середньої медичної шк. / Український Ін-т Охматдиту ім. Н. К. Крупської ; ред. С. Я. Шаферштейн. - К. : Держмедвидав, 1935 (Х.). - 286 с.

Тип видання: книга

Область знань:

Місце знаходження:   ЗДМУ

№ 13

Назва: Днепрострой. Новое Запорожье = Дніпрельстан. Нове Запоріжжя. Вып. 1

Автор:

Рік видання: 1931

Опис:
Днепрострой. Новое Запорожье = Дніпрельстан. Нове Запоріжжя. Вып. 1. – Ленинград : [б. и.], [1931]. – ХІІ с, 42 л. : ил.- На рус., укр. яз.

Тип видання: книга

Область знань:

Місце знаходження:   Запорізька політехніка

№ 14

Назва: Дніпрельстан

Автор:

Рік видання: 1931

Опис:
Дніпрельстан / відповід. ред. В. С. Легкий ; заг. ред. П. С. Животинського. – Харків : Шляхи індустріалізаціі, [1931]. – 112 с., 7 л. іл. : іл., табл.- Короткий укр.-рос. словник : с. 108-109

Тип видання: книга

Область знань:

Місце знаходження:   Запорізька політехніка

№ 15

Назва: Дніпрельстан і нове Запоріжжя = Днепрострой и новое Запорожье. Вып. 2.

Автор:

Рік видання: 1931

Опис:
Дніпрельстан і нове Запоріжжя = Днепрострой и новое Запорожье. Вып. 2. – Москва : ОГИЗ, [1931]. – 45 л. : іл.- Укр., рос. мовами

Тип видання: книга

Область знань:

Місце знаходження:   Запорізька політехніка

№ 16

Назва: Довідник електротехніка: в 4 т . : пер. з рос. Т. 4. Кн. 5. Трансформатори

Автор:

Рік видання: 1936

Опис:
Довідник електротехніка: в 4 т . : пер. з рос. Т. 4. Кн. 5. Трансформатори / під заг. ред. А. В. Толвінського ; укл. : В. А. Толвінський, Л. М. Піотровський, С. М. Гохберг. – Харків ; Київ : ДНТВ України, 1936. – 258 с. : іл., табл., кресл.- Покажч. літ. : с. 242-257

Тип видання: книга

Область знань:

Місце знаходження:   Запорізька політехніка

№ 17

Назва: Домашняя и пожарная телеграфия: электрические часы и железнодорожная телеграфия

Автор:

Рік видання: 1909

Опис:
Домашняя и пожарная телеграфия: электрические часы и железнодорожная телеграфия / пер. с нем. В. И. Виттъ. – Санкт-Петербург : Изд. Г. В. Гольстена, 1909. – 247 с.- (Школа современного электротехника; Т. 14 (Дополнительный))

Тип видання: книга

Область знань:

Місце знаходження:   Запорізька політехніка

№ 18

Назва: Законоположенія объ аптекарскихъ ученикахъ, программы и правила испытаній на званіе аптекарскаго ученика и аптекарской ученицы

Автор:

Рік видання: 1907

Опис:

Законоположенія объ аптекарскихъ ученикахъ, программы и правила испытаній на званіе аптекарскаго ученика и аптекарской ученицы / Сост. д-ръ В. Елисеевъ. - 2-е изд. - Одесса : Изданіе книжнаго магазина Е.П. Распопова, 1907. - 48 с.

Тип видання: книга

Область знань:

Місце знаходження:   ЗДМУ

№ 19

Назва: Збірник пам'яті Т. Г. Шевченка: до 125-річчя з дня народження, 1814-1939

Автор:

Рік видання: 1939

Опис:
Збірник пам'яті Т. Г. Шевченка: до 125-річчя з дня народження, 1814-1939 / Науково-дослідний ін-т педагогіки. – Київ ; Харків : Радянська школа, 1939. – 132 с. : іл., табл.

Тип видання: книга

Область знань:

Місце знаходження:   Запорізька політехніка

№ 20

Назва: Злокачественные новообразования

Автор:

Рік видання: 1945

Опис:

Злокачественные новообразования : Acta Medica. Вып. 1 / ред.: И. П. Алексеенко, В. М. Коган -Ясный. - Х. ; К. : Гос. мед. изд-во Украины, 1945 (Х.). - 127 с. - (Приложение к журн. "Врачебное дело")

Тип видання: книга

Область знань:

Місце знаходження:   ЗДМУ

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 204

Адміністрація наукової бібліотеки - (061) 233-60-08

Відділ обслуговування користувачів - (061) 233-01-75

Всі підрозділи наукової бібліотеки

Відправити E-mail, library@zsmu.zp.ua

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт наукової бібліотеки ЗДМФУ.

Мапа сайту