Корпоративна база даних рідкісних та цінних видань

В корпоративній бібліографічній БД рідкісних та цінних видань представлено  інформацію щодо видань, які відповідають критеріям відбору до Державного реєстру національного культурного надбання України, та знаходяться у фондах наукових бібліотек закладів вищої освіти м. Запоріжжя: Запорізького державного медико-фармацевтичного університету (ЗДМФУ), Національного університету "Запорізька політехніка", Запорізького Національного університету (ЗНУ) та у відділі обслуговування Інженерного інституту ЗНУ НБ ЗНУ (ІІ ЗНУ).

Більш  повну інформацію про видання та про склад фондів рідкісних та цінних видань бібліотек університетів можна отримати на відповідних сайтах:

НБ ЗДМФУ

НБ НУ «Запорізька політехніка»

НБ ЗНУ

Всього каталог рідкісних та цінних видань містить 415 найменувань.
Тип видання
Рік видання
Місце знаходження
Частина прізвища автора
Назва або опис містить
 

За заданими умовами знайдено 415 виданнь. Показані позиції з 21 по 30.

№ 21

Назва: История

Автор:

Рік видання: 1920

Опис:
История [Текст] Вып. 1. Л. П. Карсавин. Введение в историю (теория истории) / ред. С. А. Жебелев, Л. П. Карсавин, М. Д. Приселков. - Петербург : Наука и школа, 1920. - 78 c. - (Введение в науку).

Тип видання: книга

Область знань:

Місце знаходження:   ІІ ЗНУ

№ 22

Назва: Ленінський збірник. Т. 9

Автор:

Рік видання: 1934

Опис:
Ленінський збірник. Т. 9 / за ред. В. В. Адоратського, В. М. Молотова, М. А.Савельєва ; пер. з другого вид. Институту Маркса-Енгельса-Леніна при ЦК ВКП(б) за ред. С. Трикоза. – [Б. м.] : Партвидав ЦК КП(б)У, 1934. – 304 с., 1 арк. рукоп.

Тип видання: книга

Область знань:

Місце знаходження:   Запорізька політехніка

№ 23

Назва: Лист шинкаря до Люципера і відповідь

Автор:

Рік видання: 1915

Опис:

Лист шинкаря до Люципера і відповідь : про алькоголь і інші. – Джерсі-Сіті : З друкарні "Свободи", 1915. – 36 с. : 14 іл. – (Серія 1. Світові перлини ; Число 3 ; Кн. 3). – Виданє "Просвіти" У. Н. Союза. 

Тип видання: книга

Область знань:

Місце знаходження:   ЗНУ

№ 24

Назва: Механизация слесарных работ по методу Н. Я. Швиненко

Автор:

Рік видання: 1939

Опис:
Механизация слесарных работ по методу Н. Я. Швиненко / ред. Я. С. Коган. – Харьков ; Москва : Машгиз, 1939. – 96 с., 2 л. черт. : ил., табл., черт.

Тип видання: книга

Область знань:

Місце знаходження:   Запорізька політехніка

№ 25

Назва: Моделярство

Автор:

Рік видання: 1933

Опис:
Моделярство / пер. з нім. вид. "DATSCH" за ред. й додатками проф. Я. А. Каца. – Харків : Одеса : ОНТВУ, 1933. – 298 с. : іл., табл., кресл.- Дар Ковальова А. Г.

Тип видання: книга

Область знань:

Місце знаходження:   Запорізька політехніка

№ 26

Назва: Номенклатура: частей тормаза Вестингауза на товарномъ 4-хъ-осномъ паровозе системы Компаундъ нормального типа Правительственного заказа 1897 г. и его тендеръ, при условіи тормаженія только тендерных колесъ

Автор:

Рік видання: 1904

Опис:
Номенклатура: частей тормаза Вестингауза на товарномъ 4-хъ-осномъ паровозе системы Компаундъ нормального типа Правительственного заказа 1897 г. и его тендеръ, при условіи тормаженія только тендерных колесъ. – Х. : Типо-литографія М.Зильбербергъ и с-вья, 1904. – 33 с.

Тип видання: книга

Область знань:

Місце знаходження:   Запорізька політехніка

№ 27

Назва: Основы и достижения современной медицины

Автор:

Рік видання: 1938

Опис:

Основы и достижения современной медицины : сборник. Т. 5 / ред.: А. А. Богомолец, В. М. Коган-Ясный. - Х. : Госмедиздат УССР, 1938. - 311 с .

Тип видання: книга

Область знань:

Місце знаходження:   ЗДМУ

№ 28

Назва: Отчетъ о состояніи и деятельности ботанической лабораторіи императорскаго Новороссійскаго Университета въ 1903 г

Автор:

Рік видання: 1904

Опис:

Отчетъ о состояніи и деятельности ботанической лабораторіи императорскаго Новороссійскаго Университета въ 1903 г : монография / Печатано по распоряженію Правленія Императорскаго Новороссійскаго Университета ; Сост. В.А. Ротертъ. - Одесса : "Экон

Тип видання: книга

Область знань:

Місце знаходження:   ЗДМУ

№ 29

Назва: Порадник по соціальному вихованню дітей

Автор:

Рік видання: 1921

Опис:

Порадник по соціальному вихованню дітей. Вип. 1 / упорядкував ценсоцвих Наркомосвіти У. С. Р. Р. – Харків : Всеукраїнське державне вид-во, 1921. – 136 с. – (У. С. Р. Р. Народний комісаріат освіти). 

Тип видання: книга

Область знань:

Місце знаходження:   ЗНУ

№ 30

Назва: Промышленность и техника: энциклопедия промышленных знаний. Т. 1. История и современная техника строительнаго искусства

Автор:

Рік видання: 1901

Опис:
Промышленность и техника: энциклопедия промышленных знаний. Т. 1. История и современная техника строительнаго искусства / сост. проф.: П. Ровальд, И. Фаульвассер, Т. Шварце, Г. Шульц, Г. Эбе ; полн. пер. с 9-го нем. изд. под ред В. В. Эвальда. – Санкт-Петербург : Просвещение, 1901. – 693 с., 14 л. прил. : 855 ил.- Текст представлен в старопечатной орфографии

Тип видання: книга

Область знань:

Місце знаходження:   Запорізька політехніка

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 204

Адміністрація наукової бібліотеки - (061) 233-60-08

Відділ обслуговування користувачів - (061) 233-01-75

Всі підрозділи наукової бібліотеки

Відправити E-mail, library@zsmu.zp.ua

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт наукової бібліотеки ЗДМФУ.

Мапа сайту