Нове навчальне видання з фтизіатрії

Нове навчальне видання з фтизіатрії

Наукова бібліотека висловлює щиру подяку завідувачу кафедри фтизіатрії і пульмонології, доктору медичних наук, професору Олені Миколаївні Разнатовській за подарований бібліотеці авторський примірник нового видання - навчальний посібник «Фтизіатрія».
Це – колективна праця потужного авторського колективу, у якій брала участь і Олена Миколаївна. Посібник рекомендовано Президією Академії наук вищої школи України Президії АНВШ України, Вченою радою ПВНЗ «Київський медичний університет» як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

У навчальному посібнику викладені загальні принципи і напрями організації самостійної роботи студентів, принципи деонтології у фтизіатрії. Автори досліджують особливості клінічного обстеження хворих на туберкульоз, подають методику оформлення медичної карти стаціонарного хворого, сучасну клінічну класифікацію туберкульозу. Здобувачі медичної освіти ознайомляться з методами рентгенологічної діагностики туберкульозу органів дихання, методикою вивчення рентгенограм легень і описом рентгенологічних тіней при захворюванні.

Окремі розділи видання присвячені туберкулінодіагностиці, лабораторній діагностиці відповідно до сучасних стандартів медичної допомоги хворим такого профілю. Розглядаються принципи комплексного контрольованого лікування, протитуберкульозні засоби, зокрема й вживані при антимікобактеріальній терапії.
Автори акцентували  на особливостях перебігу захворювання  органів дихання, однак не обходять увагою й туберкульоз позалегеневої локалізації. Йдеться й про ускладнені форми захворювання, про особливості поєднаних з іншими хворобами. Видання містить багато цінної інформації для студентів – стоматологів стосовно туберкульозу слизової оболонки порожнини рота та щелепних кісток.
Лікарі – практики, сімейні лікарі також матимуть під рукою потрібне для їхньої роботи сучасне видання.

7.12.2022

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 204

Адміністрація наукової бібліотеки - (061) 233-60-08

Відділ обслуговування користувачів - (061) 233-01-75

Всі підрозділи наукової бібліотеки

Відправити E-mail, library@zsmu.zp.ua

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт наукової бібліотеки ЗДМФУ.

Мапа сайту