Рак – не вирок!

Рак – не вирок!

4 лютого відзначається Всесвітній день боротьби проти раку. Він був заснований за ініціативою Міжнародного союзу боротьби з раком (UICC) у 2000 році на Всесвітньому саміті боротьби з раком у новому тисячолітті, який проходив у Парижі. Задля «просування досліджень, профілактики раку, покращення обслуговування пацієнтів, підвищення обізнаності та мобілізації світової спільноти для досягнення прогресу у боротьбі з раком» (https://www.worldcancerday.org/).

Темою Всесвітнього дня боротьби з раком на 2022-2024 роки є «Закрийте прогалину в догляді». Цьогоріч увагу буде зосереджено на підтемі «Об'єднуємо наші голоси та діємо».

Згідно з даними, щорічно від раку вмирає 10 мільйонів людей. На жаль, за прогнозами експертів, ця цифра може збільшитися до 13 мільйонів до 2030 року. За сумною статистикою, понад одній третині випадків раку можна запобігти. Ще третина має шанси на одужання, якщо вчасно виявити та правильно лікувати (https://www.worldcancerday.org/). Тому дуже важливим є слідкувати за власним здоров’ям та проходити щорічні обстеження.

А для наших студентів та професорсько-викладацького складу пропонуємо ознайомитися з наявною науковою та навчальною літературою з онкології, представленої в фондах бібліотеки. Адже «чим більше ми знаємо, тим більшого прогресу ми можемо досягти для зниження факторів ризику, посилення профілактики та поліпшення діагностики раку, профілактики, лікування та догляду» (https://www.worldcancerday.org/).

TNM класифікація злоякісних пухлин / за ред.: проф. A. I. Шевченка. – Вінниця : Нова книга, 2019. – 88 с.

У посібнику на основі перегляду 2018 р. Міжнародним протираковим союзом системи TNM/pTNM (8-ме видання TNM класифікації злоякісних пухлин) надана сучасна інформація про анатомічну і патогістологічну класифікацію злоякісних пухлин залежно від розповсюдженості первинної пухлини ,відсутності або наявності метастазів у регіонарних лімфовузлах і ступеня їх ураження, наявності або відсутності віддалених метастазів.

Посібник розрахований для студентів вищих медичних навчальних закладів III – IV рівнів акредитації, інтернів-онкологів, клінічних ординаторів, лікарів-онкологів, а також лікарів інших спеціальностей, що займаються проблемами діагностики і лікування пухлин.

Атлас рентгенограм до практичних занять студентів ЗВО МОЗ України  / Шевченко А.І.,             Колеснік О.П.,      Нікішина В.Г. – Львів: Магнолія 2006, 2022. – 120 с.

У атласі викладені основні відомості про рентгенологічну анатомію органів грудної порожнини, травного та сечовивідного тракту, молочної залози. У кожному розділі наведені клініко-анатомічні класифікації онкопатології бронхо-легеневої системи, стравоходу, шлунка, ободової і прямої кишки, сечовивідної системи і молочної залози – основних локалізацій, передбачених типовою навчальною програмою з онкології та їх рентгенологічна семіотика. Всі розділи проілюстровані відповідними рентгенограмами, комп’ютерними томограмами як онкопатології, так і захворювань, що входять до диференціально-діагностичного ряду. Викладені в атласі основні відомості необхідні студентам, інтернам, аспірантам та курсантам як у навчанні, так і у повсякденній роботі. Атлас рентгенограм до практичних занять студентів 5-го курсу є допоміжним засобом засвоєння важливої діагностичної інформації майбутніми лікарями. А саме, знань та вмінь інтерпретації даних оглядової рентгенограми, комп’ютерної томографії тощо. «Атлас» побудовано таким чином, щоб студент мав змогу засвоїти основні навички встановлення діагнозу, використовуючи дані рентгену. Починаючі від даних анатомії, проекції органів, тканин на знімку та закінчуючи співставленням клінічних даних з рентгенологічними студент вчиться грамотному встановленню діагнозу. Кожен розділ «Атласу» присвячено окремій темі: Анатомія, де розглядаються особливості проекції органів та їх відношення один до одного на плівці; Підрозділи «Рак легені», «Рак шлунка», «Рак стравоходу» та ін., де детально розглядаються клінічні випадки та особливості встановлення певних діагнозів. Таким чином, використання даного атласу дозволить покращити знання та навички майбутніх лікарів, а також наддасть їм впевненості у клінічній роботі з пацієнтами.

Вибрані лекції з онкології для лаборантів / А. І. Шевченко [та ін.]. – Вінниця: Нова Книга, 2020. – 136 с.

Курс лекцій призначений для бакалаврів за спеціальністю «Лабораторна діагностика» і написаний відповідно до затвердженої програми з онкології для вищих медичних навчальних закладів III – IV рівнів акредитації. В лекціях стисло відображені сучасні аспекти епідеміології, етіології, клініки, діагностики та лікування найпоширеніших онкологічних захворювань з акцентом на їх лабораторну діагностику. В лекціях висвітлено лише загальні відомості про класифікацію пухлин за системою TNM, адже остаточне формулювання клінічного діагнозу залишається за клініцистом.

Лекції призначені для студентів медичних університетів, бакалаврів за спеціальністю «Лабораторна діагностика», лікарів-інтернів, а також лікарів загальної практики.

Клінічна онкологія. Основи паліативної допомоги онкологічним хворим / за ред. проф. А. І. Шевченка. – Львів: «Новий Світ-2000», 2022. – 164 с.

Навчальний посібник присвячений паліативній допомозі онкологічним хворим при найчастіших ускладненнях захворювання на останньому етапі його розвитку. Докладно розглянуті причини та патофізіологія патологічних змін у хворих із занедбаним раком, стисло і конкретно висвітлені особливості методів їх лікування.

Посібник рекомендується для лікарів інтернів-онкологів спеціальності «Онкологія».

 

Клінічна онкологія: посібник Бетезди / Д. Абрагам [та ін.]; за ред.: Д. Абрагама, Д. Ґаллі. – Київ : ВСВ "Медицина", 2021. – 926 p.

У посібнику висвітлено особливості ведення онкологічних хворих із різною локалізацією пухлин. Видання має практичний характер і призначене для використання лікарями у повсякденній практиці надання кваліфікованої онкологічної допомоги пацієнтам. Докладно описано кожну локалізацію злоякісних пухлин, наведено програми протипухлинного лікування, включно з дозуванням та схемами застосування. Для легкого та швидкого засвоєння поданого матеріалу навчальний посібник ілюстровано численними таблицями, малюнками, наведено алгоритми і чіткі формулювання проблемних питань.

Для онкологів, медсестер, ординаторів і резидентів онкологічних відділень, а також медичних працівників суміжних спеціальностей.

Онкологія / A. I. Шевченко [та ін.]; за ред. А. І. Шевченко. – Вінниця : Нова книга, 2020. – 488 с.

Підручний для студентів вищих медичних закладів III – IV рівнів акредитації, інтернів, онкологів і сімейних лікарів. У підручнику висвітлено сучасні положення епідеміології, етіології, клініки, діагностики, лікування злоякісних новоутворень і реабілітації онкологічних хворих. Текст посібника написано у повній відповідності до програми викладання онкології. Суттєвою відмінністю від існуючих видань є наявність багатого ілюстративного матеріалу та посилань на відповідні сайти мережі Інтернет, що забезпечує можливість додаткового отримання інформації з онкології. Є також можливість здійснення самоконтролю і оперативного контролю викладачем засвоєння вивченого матеріалу за допомогою тестів. Підручник має електронний додаток.

Онкологія. Тлумачний словник / Шевченко А.І., Левик О.М., Мельничук А.П. – Львів: Магнолія 2006, 2022. – 176 с.

У словнику в алфавітному порядку наведено найвживаніші онкологічні терміни, найбільш розповсюджені англомовні терміни, абревіатури і подано їх тлумачення. Словник призначений для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів, аспірантів, онкологів і лікарів інших спеціальностей.

 

 

 

Шевченко А. І. Практичні навички з онкології / А. І. Шевченко, О. М. Левик, А. П. Мельничук. – Львів: «Новий Світ-2000», 2022. – 120 с.

У посібнику викладені та впорядковані основні практичні навички, що необхідні для діагностики й симптоматичної допомоги хворим на злоякісні пухлини. Опис діагностичних і лікувальних маніпуляцій, симптоматичних хірургічних втручань при невідкладних станах ілюстрований інформативними схематичними малюнками та допоможе студентам медичних факультетів V – VI курсів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія» краще опанувати навички, необхідні для своєчасної діагностики та надання кваліфікованої медичної допомоги онкологічним хворим.

 

4.02.2023

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 204

Адміністрація наукової бібліотеки - (061) 233-60-08

Відділ обслуговування користувачів - (061) 233-01-75

Всі підрозділи наукової бібліотеки

Відправити E-mail, library@zsmu.zp.ua

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт наукової бібліотеки ЗДМФУ.

Мапа сайту