Premature childbirth: fundamental and clinical aspects

Premature childbirth: fundamental and clinical aspects

Наукова бібліотека висловлює щиру подяку завідувачу кафедри фармакології та медичної рецептури з курсом нормальної фізіології, доктору біологічних наук, професору Бєленічеву Ігорю Федоровичу за подарований бібліотеці авторський примірник «Premature childbirth: fundamental and clinical aspects» (Передчасні пологи: фундаментальні та клінічні аспекти).

Це наукове видання – результат роботи потужного колективу авторів: Шевченко А. О., Бєленічев І. Ф., Кирилюк А.Д., Сюсюка В. Г., Круть Ю. Я., Дейніченко О. В., Бухтіярова Н.В., Горчакова Н. О., Алієва О.Г.

Монографія пройшла рецензування у відомих науковців, а саме: Савченко С. Є. - доктора медичних наук, професора Національного університету охорони здоров’я ім. П. Л. Шупика; Шаповал О. С. – доктора медичних наук, доцента Державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»; Губи Н. О. – кандидата психологічних наук, доцента Запорізького національного університету.

У монографії систематизовані та узагальнені дані сучасної літератури щодо передчасних пологів. Авторами представлені як результати власних клінічних спостережень, так і експериментальних досліджень. В роботі представлено сучасне уявлення про молекулярно-біохімічні механізми розвитку стресу. Розглянуті питання впливу стресу на організм жінки і його роль у виникненні ускладнень перебігу вагітності та пологів, в т. ч. передчасних пологів. Обґрунтована можливість використання засобів метаболітотропної терапії у вагітних загрозою передчасних пологів, а також розроблені і запропоновані мультиваріантні моделі прогнозування передчасних пологів та їх загрози.

Для акушерів-гінекологів, неонатологів, педіатрів, сімейних лікарів, психологів та психотерапевтів.

 

Premature childbirth: fundamental and clinical aspects: monograph / A. О. Shevchenko, I. F. Belenichev, A. D. Kyryliuk [et al.]. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2022. – 308 p.

The work presents a modern understanding of molecular and biochemical mechanisms of physiological pregnancy disorders that lead to complications during gestation and childbirth, including premature births. The role of impaired nitroxidergic and thiol-disulfide systems was described for the first time. For the first time, the role of protein-chaperones (HSP70) in providing mechanisms of endogenous cytoprotection, regulating mechanisms of adaptation to hypoxia, was demonstrated. The role of estrogens in the regulation of pregnancy and endogenous neuro- and cytoprotection has been clarified. Mechanisms of initiation of stress in pregnant women and post-stressor mechanisms leading to complications of pregnancy and childbirth were described. The possibility of using metabolitotropic therapy in pregnant women with a threat of premature birth has been substantiated, as well as multivariate models for predicting premature birth and their threats have been developed and proposed.

 

15.02.2023

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 204

Адміністрація наукової бібліотеки - (061) 233-60-08

Відділ обслуговування користувачів - (061) 233-01-75

Всі підрозділи наукової бібліотеки

Відправити E-mail, library@zsmu.zp.ua

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт наукової бібліотеки ЗДМФУ.

Мапа сайту