Фармацевтичний менеджмент та маркетинг – нові навчальні видання для магістрів фармації

Фармацевтичний менеджмент та маркетинг – нові навчальні видання для магістрів фармації

Наукова бібліотека висловлює щиру подяку авторському колективу кафедрі управління і економіки фармації ЗДМФУ д-ру фарм. наук, професору Ткаченко Наталі Олександрівні, канд. фарм. наук, доцентам: Демченко Вікторії Олександрівні, Червоненко Наталії Михайлівні та Зарічній Тамарі Пантелеймонівні за подаровані бібліотеці навчальні видання.
У видавництві Магнолія 2006 вийшли друком два навчальних посібника : Фармацевтичний менеджмент та маркетинг. Книга 1. «Менеджмент у фармації» та Фармацевтичний менеджмент та маркетинг. Книга 2. «Маркетинг у фармації».
Однією з найголовніших складових успіху економічно розвинутих країн є використання менеджменту, тобто науково обґрунтованої та якісно побудованої системи управління організацією, у т.ч. фармацевтичною.
Фармацевтичний ринок характеризується підвищеним рівнем конкуренції, тому без знань менеджменту та маркетингу утриматися на ньому практично неможливо.
Саме управлінська діяльність визначає успіхи організації на внутрішньому і зовнішньому ринках, якість інституційних і структурних змін, здатність до адаптації в умовах жорсткої конкуренції.
Знання і використання маркетингу забезпечує підприємству успіх в конкурентній боротьбі, проникнення на нові ринки, завоювання споживачів і в кінцевому підсумку - досягнення цілей, спрямованих на отримання прибутку.
Незважаючи на універсальність фундаментальних положень менеджменту для окремих галузей економіки, існує специфіка їх застосування, чим і пояснюється необхідність адаптації загальної теорії управління до фармацевтичної практики.
Запропоновані навчальні посібники розроблено для вивчення студентами основних положень теорії і практики фармацевтичного менеджменту та маркетингу у відповідності з новою робочою програмою навчальної дисципліни «Фармацевтичний менеджмент та маркетинг».
Мета даних посібників - сформувати у студентів професійні та комунікаційні компетенції в області фармацевтичного менеджменту і самоменеджменту, а також необхідні особистісні якості для майбутньої діяльності в сфері обігу лікарських засобів.
Посібники містять методичні вказівки для вивчення тем дисципліни, дискусійні питання, питання для самоконтролю, стислий інформаційний матеріал, завдання для практичної роботи, приклади тестових завдань для самоконтролю та перелік літератури.
Для підготовки магістрів фармації галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», професійної кваліфікації «фармацевт».
Дякуємо за співпрацю. Дані навчальні посібники будуть важливим доповненням нашого книжкового фонду.

 

21.02.2024

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 204

Адміністрація наукової бібліотеки - (061) 233-60-08

Відділ обслуговування користувачів - (061) 233-01-75

Всі підрозділи наукової бібліотеки

Відправити E-mail, library@mphu.edu.ua

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт наукової бібліотеки ЗДМФУ.

Мапа сайту