Від теорії до практики

Від теорії до практики

23 квітня відзначається Всеукраїнський день психолога, започаткований у 2004 році за ініціативою Національної асоціації практичних психологів і соціальних працівників України. Основною метою є широка популяризація психології як науки та практики, відзначення важливості й актуальності психологічної підтримки для населення. Це також чудова нагода висловити щиру вдячність та повагу психологам за їхню невтомну й значущу працю у сфері допомоги та підтримки людей у складні моменти життя.

Ми щиро вітаємо колектив кафедри психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. Бажаємо, щоб ваші унікальні навички та знання допомагали вам у професійній діяльності, а підготовка майбутніх спеціалістів приносила плідні результати! Зичимо міцного здоров’я та успіхів у благородній місії допомоги тим, хто цього потребує!

Для всіх, хто цікавиться цариною психології, пропонуємо переглянути добірку тематичних видань з фондів бібліотеки.

 

Курило В. О. Загальна та медична психологія : навч. посіб. Львів : Видавець Марченко Т. В., 2020. 362 с.

Навчальний посібник розроблений на основі власного досвіду практичної, дослідницької та викладацької роботи автора, узагальнення досвіду зарубіжної та вітчизняної шкіл. Представлений матеріал успішно апробований в процесі викладання медичної психології в Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті. Видання призначене, насамперед, для студентів медичних ВНЗ, психологів та лікарів.

Зміст навчального посібника охоплює весь обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навичок, необхідних студенту для вивчення загальної медичної психології. Підручник побудовано за розділами, які містять різні загальні та приватні питання медичної психології. Належна місце мають методи психологічного дослідження. У першій частині висвітлено психічні процеси і стани особистості, у другій частині – психологія особистості, у третій – теорія особистості. Представлена інформація допоможе студентам у формуванні творчого ставлення до вирішення питань медичної психологічної практики.

 

Курило В. О. Клінічна медична психологія : навч. посіб. Львів : Видавець Марченко Т. В., 2020. 348 с.

У даному навчальному посібнику детально висвітлені вікові особливості особистості. Детально описано психічний розвиток дітей до вступу у школу та осіб молодшого шкільного віку, психологічні особливості підліткового та юнацького віку, що робить даний посібник актуальним не лише для студентів, що навчаються за програмою «Лікувальна справа», а й для тих, що навчаються за програмою «Педіатрія».

Послідовно висвітлені питання психології людських взаємовідносин, особистості і хвороби, психогенних та психосоматичних захворювань, реагування особи на наявність соматичного захворювання, психології вмирання та суїцидальної поведінки. Детально описані основні форми психологічної взаємодії між лікарем і хворим, типи особистості хворого та ефективність психологічного контакту із ним, наведено основні напрями психотерапії та сформовано засади психокорекційної діяльності, показані психологічні аспекти психогігієни та психопрофілактики.

Навчальний посібник призначений для студентів медичних ВНЗ, лікарів-інтернів, психологів, психіатрів, лікарів загальної практики-сімейної медицини та інших спеціальностей.

 

Чугунов В. В. Психотерапевтичний аналіз : навч. посіб. Львів :  Видавець Марченко Т. В., 2020. 322 с.

Навчальний посібник присвячено діагностиці в психотерапії (як загальній [психо]діагностиці, так і спеціальним діагностичним способам) і психотерапевтичному діагнозу (особливостям його логіки й семіотики, параметрам алгоритмізації й структурування, правилам формулювання та дизайну).

Видання адресовано лікарям, перш за все психотерапевтам, психіатрам і представникам суміжних дисциплін, а також фахівцям у галузі [клінічної та нейро-] психології, психофізіології, історії [медицини], соціології, філософії, наукознавства, культурології та педагогіки.

 

 

Герасименко Л. О., Скрипніков А. М. Психогенні психічні розлади : навч.-метод. посіб. Київ : ВСВ «Медицина», 2021. 208 с.

Навчально-методичний посібник присвячено історії, сучасним концептуальним моделям психосоціальної дезадаптації, етіопатологічним механізмам формування психогеній, питанням діагностики та сучасним поглядам на терапію. У ньому системно розглянуто історичні етапи та сучасний стан різноманітних аспектів психогенних психічних розладів. Книга є цінним джерелом для студентів медичних закладів вищої освіти зі спеціальностей  «Психіатрія та наркологія», «Медична психологія», «Медсестринство», «Педіатрія», «Стоматологія», лікарів-психіатрів, клінічних психологів, психотерапевтів та спеціалістів суміжних галузей, соціальних працівників, а також може бути рекомендована для поглибленого вивчення предмета «Посттравмівні стресові розлади».

 

Табачніков О. Ю., Абдряхімова Ц. Б., Копчак О. О. Клінічна (медична) психологія : підручник. Київ: Книга-плюс, 2020. 264 с.

Підручник містить сучасну інформацію про зміст, структуру, задачі та методи клінічної психології, а також про застосування її знань у різних галузях медицини. Читачі мають змогу ознайомитися з різними точками зору щодо найактуальніших питань цієї дисципліни.

Структурно підручник складається з десяти розділів, поділених на дві частини. Перша частина присвячена загальній, а друга – спеціальній клінічній психології. Наприкінці кожного розділу наведено завдання для тестового контролю та самостійної роботи студентів.

Для студентів вищих медичних закладів освіти, інтернів, лікарів факультетів підвищення кваліфікації та медичних психологів-практиків.

 

Ісаков Р. І. Психосоматична патологія : монографія. Київ : ВСВ «Медицина», 2023. 167 с.

У книзі досліджено теоретичні та практичні аспекти психосоматичної дисципліни, проаналізовано і представлено етапи історичного розвитку, предиктори формування й етіопатогенетичні механізми психосоматичних розладів. Висвітлено актуальні питання та проблеми сучасних класифікацій, системні принципи терапії. Видання призначене для науковців, лікарів-практиків, медичних психологів, психотерапевтів, викладачів і студентів медичних закладів вищої освіти, а також широкої аудиторії фахівців, зацікавлених у вивченні складних феноменів психосоматичних взаємодій.

 

 

 

Герасименко Л. О., Скрипніков А. М., Ісаков Р. І. Реакція на важкий стрес та розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад : навч. посіб. Київ : ВСВ «Медицина», 2023. 120 с.

Навчальний посібник рекомендовано для поглибленого вивчення студентами медичних, педіатричних та стоматологічних факультетів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів фаху «Психіатрія та наркологія», а також може бути використаний магістрами та аспірантами фаху «Психіатрія та наркологія», «Психотерапія» та «Медична психологія».

Для психологів, психіатрів, студентів магістерського рівня, аспірантів цього профілю.

 

 

 

Розлади психічної сфери внаслідок бойових дій : навч. посіб. В. Д. Мішиєв, Б. В. Михайлов, Є. Г. Гриневич, В. Ю. Омелянович. Київ : ВСВ «Медицина», 2023. 127 с.

Навчальний посібник присвячено основним питанням діагностики, медичної допомоги, лікувально-реабілітаційних заходів, психофармакотерапії та психотерапії психічних розладів, пов’язаних з веденням бойових дій.

Для лікарів-психотерапевтів, лікарів-психіатрів, лікарів-неврологів, лікарів-психологів, медичних/клінічних психологів, психотерапевтів, лікарів загальної практики-сімейної медицини.

 

 

 

 

Юнак В. Ю. Депресія: погляд психотерапевта : наук.-попул. вид. Київ : ВСВ «Медицина», 2023. 334 с.

Якщо ви вважаєте себе невдахою і ваше життя не склалося, у вас знизився інтерес до того, що раніше подобалося, а всередині накопичуються злість і роздратування, якщо у вас погіршується настрій і жахають періодично думки про втрату сенсу життя та про те, що взагалі не варто жити, якщо почуваєтесь наче у пастці й не бачите виходу, - не впадайте у відчай. Мільйони людей у всьому світі переживають такі саме почуття. Але чи є це втіхою? Можливо, тільки частково. То що ж робити?

Насамперед потрібно зрозуміти, чи депресія у вас як захворювання, що починається, або ж нормальний фізіологічний депресивний стан, який на життєвому шляху періодично входить у сценарій життя кожної людини. І те, й інше потребує уваги, але абсолютно різне до них ставлення.

Душевні страждання бувають часом суб’єктивно настільки сильні, що важко повірити в їх подолання. Але, на щастя, навіть важкі переживання тимчасові. Депресія не є захворюванням безнадійним і безвихідним. Існує безліч методів перемогти депресію, і ця книга, можливо, допоможе вам у цьому розібратися.

Не варто забувати і про лікарів-професіоналів, які володіють інформацією про нові відкриття в сучасній медицині й завжди готові прийти до вас на допомогу. Як сказав Сенека: «Навчимо ж вашу душу хотіти те, що вимагають обставини».

 

Ожиріння та розлади харчової поведінки: діагностика, профілактика і терапія : посіб. О. Є. Абатуров [та ін.]. Львів : Видавець Марченко Т. В., 2023. 268 с.

У навчально-методичному посібнику представлено сучасні загальні відомості щодо визначення, етіології, епідеміології, класифікації, факторів ризику розвитку та механізмів патогенезу ожиріння. Авторами наведені сучасні уявлення щодо фенотипів та генетичних форм ожиріння, методів діагностики та лікування. Колектив авторів на сучасному рівні наводить опис питань порушення харчової поведінки, психічних та психосоматичних розладів, метаболічного синдрому, фармакологічних та психотерапевтичних методів лікування цих станів, методів превенції і реабілітації пацієнтів з ожирінням.

Навчально-методичний посібник адресовано здобувачам освіти медичних факультетів, аспірантам та викладачам закладів вищої медичної освіти IV рівня акредитації, а також фахівцям медичної галузі – лікарям-педіатрам, лікарям загальної практики-сімейної медицини, ендокринологам, терапевтам, психіатрам, медичним психологам тощо.

 

 

23.04.2024

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 204

Адміністрація наукової бібліотеки - (061) 233-60-08

Відділ обслуговування користувачів - (061) 233-01-75

Всі підрозділи наукової бібліотеки

Відправити E-mail, library@zsmu.zp.ua

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт наукової бібліотеки ЗДМФУ.

Мапа сайту