Галерея навчальної літератури з акушерства та гінекології

Галерея навчальної літератури з акушерства та гінекології

5 травня відзначається Міжнародний день акушерства, ініційований Міжнародною конфедерацією акушерок, з метою визнання важливості ролі акушерства для здоров’я матері та дитини, а також нагадування про необхідність постійного вдосконалення професійних навичок і підтримки цієї галузі медицини.

Тема цього року – «Акушерки: життєво важливе кліматичне рішення». Зміна клімату створює безпрецедентні проблеми для здоров’я, особливо для жінок та немовлят. «Як акушерки, ми відіграємо ключову роль у зменшенні наслідків зміни клімату. Наша модель медичної допомоги по суті є стійкою, і, сприяючи безперервності акушерської допомоги, ми можемо забезпечити більш здорові результати, використовуючи стійку модель медичної допомоги з низьким рівнем ресурсів. Піклуючись про людину в цілому, ми підтверджуємо її право вибирати, чи і коли вагітніти, чи продовжувати вагітність. Завдяки поєднанню екологічно чистих підходів й етичної допомоги, стале акушерство втілює в собі зобов’язання виховувати не тільки нове життя, але й планету, яку ми ділимо. Стародавня професія акушерства має залишатися стійкою в сучасному світі завдяки інноваційним практикам в освіті, дослідженнях і політиці охорони здоров’я» (https://internationalmidwives.org/news/).

З нагоди Міжнародного дня акушерства, ми висловлюємо щиру вдячність та повагу всім акушерам, зокрема співробітникам кафедр акушерства та гінекології ЗДМФУ, за їхню невтомну роботу та важливий внесок у здоров’я суспільства. Нехай ваша невтомна праця дає відчуття внутрішнього тепла та гармонії. Бажаємо міцного здоров’я, безмежного щастя та невпинного процвітання у всіх аспектах вашого життя.

Пропонуємо ознайомитися з навчальними виданнями з фондів нашої бібліотеки, адже необхідність постійного вдосконалення знань та навичок є важливою передумовою для досягнення успіху як в навчанні, так і в сучасній медичній практиці.

 

Ліхачов В. К. Акушерство. Том 1. Базовий курс / В. К. Ліхачов - Вінниця: Нова Книга, 2021. - 392 с.

У підручнику наведено сучасні відомості для опанування базових знань з акушерстві, засновані на принципах доказової медицини. Використані численні, оприлюднені в останні роки, гайдлайни, клінічні настанови, протоколи, практичні рекомендації, розроблені у Великій Британії, США, ЄС, Австралії, Новій Зеландії та інших розвинених країнах.

Підручник сформований на сучасній програмній базі, написаний на високому теоретичному і практичному рівні. В першому томі наведено дані щодо фізіологічного перебігу вагітності, пологів і післяпологового періоду, акушерські підходи до анатомічних особливостей жіночого таза і плода, акушерської термінології, діагностики стану вагітної та внутрішньоутробного плода. Детально описано етапи розвитку пологової діяльності, ведення фізіологічних пологів. Представлено інформацію щодо перинатальної охорони плода, фізіології і патології періоду новонародженості.

Значний обсяг першого тому підручника присвячено веденню пологів при головних та сідничних передлежаннях, вузьких та звужених тазах, неправильних положеннях плода. Ретельно описано акушерський травматизм. У додатках досконало описана техніка основних акушерських операцій і маніпуляцій.

Підручник буде корисним для здобувачів вищої медичної освіти, лікарів-інтернів, практикуючих лікарів акушерів-гінекологів, лікарів-курсантів факультетів післядипломної освіти.

 

Ліхачов В. К. Акушерство. Том 2. Сучасна акушерська практика / В. К. Ліхачов. - Вінниця: Нова Книга, 2022. - 512 с.

У підручнику наведено сучасні відомості для опанування базових знань з акушерстві, засновані на принципах доказової медицини. Використані численні, оприлюднені в останні роки, гайдлайни, клінічні настанови, протоколи, практичні рекомендації, розроблені у Великій Британії, США, ЄС, Австралії, Новій Зеландії та інших розвинених країнах.

Підручник сформований на сучасній програмній базі, написаний на високому теоретичному і практичному рівні, відображає сучасні підходи до етіології, патогенезу, діагностики та лікування актуальної акушерської патології.

У другому томі наведено дані щодо аномалії пологової діяльності, перебігу вагітності й пологів при багатоплідді, невиношування й переношування вагітності, акушерських кровотеч, прееклампсії, плацентарної недостатності, ізоімунних взаємовідносин матері й плода, інфекцій у вагітних, внутрішньоутробного інфікування плода, післяпологових інфекційних захворювань, невідкладних станів в акушерстві. Великий розділ присвячено екстрагенітальній патології у вагітних.

Підручник буде корисним для здобувачів вищої медичної освіти, лікарів-інтернів, практикуючих лікарів акушерів-гінекологів, лікарів-курсантів факультетів післядипломної освіти.

 

Інфекційні та паразитарні хвороби у вагітних і породіль: клініка, діагностика, лікування, акушерська практика : підруч. у 3 т. / за ред. В. П. Малого, В. С. Копчі. - Львів : Видавець Марченко Т. В., 2024.

У виданні наведена інформація, необхідна лікарю для безперервної медичної післядипломної освіти та студентам старших курсів медичних університетів. Висвітлені найважливіші нозологічні форми інфекційних хвороб , які можуть уражати вагітних, породіль і жінок у післяпологовому періоді.

Видання містить сучасну інформацію про клініку, діагностику, сучасні методи лікування та акушерську тактику у вагітних і породіль, які переносять інфекційні хвороби.

Підручник буде корисний для лікарів-інтернів, лікарів-слухачів закладів післядипломної освіти та студентів старших курсів медичних університетів.

 

Гінекологія : підручник / за заг. ред. Пирогової В. І. - Вінниця : Нова Книга, 2022. - 400 с.

Підручник створено відповідно до тематики циклу професійно-практичної підготовки Акушерство та гінекологія освітньо-професійної програми другого рівня вищої освіти за спеціальністю 222 Медицина в галузі знань 22 Охорона здоров’я.

У підручнику з урахуванням останніх досягнень світової науки і практики викладено засади сучасної гінекології, науки, яка покликана охороняти здоров’я жінки протягом усього її життя. На основі принципів доказової медицини представлені дані щодо патогенезу, діагностики, терапії та профілактики найбільш поширених гінекологічних захворювань. Висвітлено питання ембріології репродуктивних органів, що є основою розуміння утворення аномалій розвитку жіночих статевих органів. Значна увага приділена патології репродуктивної системи у дитячому та підлітковому віці; ендокринним та проліферативним порушенням у репродуктивному періоді.

Кожна глава завершується переліком посилань на світові клінічні рекомендації, що дасть змогу звернутись до першоджерела наведеної в підручнику інформації.

Підручник буде корисним для здобувачів другого і третього рівня вищої освіти за спеціальністю 222 Медицина, лікарів-інтернів, практикуючих акушерів-гінекологів і сімейних лікарів.

 

Сексуальне здоров’я жінки: функція і дисфункція : посібник / за ред. Б. М. Ворніка. - Київ : ВСВ « Медицина», 2023. - 231 с.

Ця книжка є професійним медичним посібником, що висвітлює весь спектр проблем, пов’язаних із жіночою сексологією та сексопатологією. У ньому розглядаються основи сексуальної функції здорової жінки, клінічні форми її порушень, методи діагностики та терапії сексуальних порушень, а також захворювань, що передують статевій дисфункції та/або обтяжують її.

Врахування найбільш значущих світових досягнень у галузі жіночої сексології та сексопатології, а також багаторічний науковий і практичний досвід самих авторів дають усі підстави сподіватися, що книга стане незамінним помічником у роботі лікарів-практиків: сексопатологів, гінекологів, ендокринологів, урологів, психіатрів, психологів, а також соціологів та інших спеціалістів, діяльність яких так чи інакше пов’язана з проблемами жіночого сексуального здоров’я.

 

5.05.2024

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 204

Адміністрація наукової бібліотеки - (061) 233-60-08

Відділ обслуговування користувачів - (061) 233-01-75

Всі підрозділи наукової бібліотеки

Відправити E-mail, library@zsmu.zp.ua

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт наукової бібліотеки ЗДМФУ.

Мапа сайту