Шановні користувачі!

Шановні користувачі!

Радо повідомляємо, що завдяки Ткаченко Наталі Олександрівни, завідувачки кафедри управління і економіки фармації, професору, доктору фармацевтичних наук, фонд нашої бібліотеки поповнився примірниками нових видань. Пишаємося тим, що професорсько-викладацький склад Запорізького державного медико-фармацевтичного університету має сталу традицію підтримки академічного розвитку та збагачення фахової бібліотечної колекції. Кожен новий примірник не лише розширює можливості наших студентів та науковців у дослідженнях та пізнанні, але й відображає сучасні тенденції й досягнення у галузі фармацевтичних наук. Отримані книги стануть невід’ємною частиною освітнього та наукового процесу університету.

Тож пропонуємо ознайомитися з новими підручниками для вашого особистого та професійного зростання.

Білоусова Н. А. Фармацевтична допомога пацієнтам з порушеннями психічного здоров’я: теоретичні та методичні аспекти. Методичні рекомендації / Н. А. Білоусова. - Київ : Вид-во ТОВ «Юрка Любченка», 2024. - 60 с.

У методичних рекомендаціях фармацевтична допомога пацієнтам з порушеннями психічного здоров’я розглядається як міжпрофесійний процес упровадження наукових знань для обґрунтування ефективних рішень в аптечних закладах та в системі охорони здоров’я. Обґрунтовано визначення поняття «психічне здоров’я» в контексті надання фармацевтичної допомоги та психосоціальної підтримки пацієнтам із порушеннями психічного здоров’я. Висвітлено основні міжнародні стратегії та концепції, які розкривають суть надання фармацевтичної допомоги пацієнтам із порушеннями психічного здоров’я; визначено основні нормативно-правові документи чинного українського законодавства, які регулюють надання фармацевтичної допомоги в аптечних закладах таким пацієнтам; здійснено семантичний аналіз дефініції «психічне здоров’я»; визначено принципи надання фармацевтичної допомоги та охарактеризовано їх роль на державному рівні. Автором акцентовано увагу на важливості кадрового забезпечення для впровадження психосоціальної підтримки в аптечних закладах – професійній підготовці фармацевтичних працівників. Обґрунтовано значення доказової медицини для підвищення якості фармацевтичних послуг в аптечних закладах, їх зв’язок з ефективними навичками комунікацій. Представлення прикладних аспектів фармацевтичної допомоги пацієнтам із порушеннями психічного здоров’я надають цілісності науково-методичним рекомендаціям.

Науково-методичні рекомендації призначені для здобувачів закладів вищої медичної та фармацевтичної освіти на першому (бакалаврському), другому (магістерському) і третьому (науково-освітньому) рівнях вищої освіти; слухачів післядипломної фармацевтичної освіти. Теоретичних матеріал може використовуватися слухачами післядипломної та фармацевтичної освіти, фармацевтичними працівниками та медичними працівниками; науково-педагогічними працівниками закладів вищої освіти, пацієнтськими організаціями тощо.

Соловйов С. О. Оцінка медичних технологій: від теорії до практики математичного моделювання : навч. посіб. / С. О. Соловйов, Н. А. Білоусова, В. В. Трохимчук. - Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2024. - 140 с.

У навчальному посібнику наведено теоретичні основи та практичні приклади проведення оцінки медичних технологій із застосуванням математичного моделювання. Посібник призначений для забезпечення навчальних дисциплін, які включають питання оцінки медичних технологій, включених в освітні програми здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 113 Прикладна математика, 162 Біотехнології та біоінженерія та 226 Фармація, промислова фармація.

Навчальне видання може бути корисним у підготовці аспірантів, для слухачів післядипломної медичної та фармацевтичної освіти, виконавців та користувачів оцінки медичних технологій: заявників, суб’єктів господарювання, які готують заяви і досьє для включення лікарських засобів до регуляторних переліків лікарських засобів, управлінців структурних підрозділів з питань охорони здоров’я тощо.

Білоусова Н. Теоретико-методичні засади оцінки медичних технологій : монографія /  Н. Білоусова, С. Соловйов, А. Кабачна. - Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2023. - 220 с.

У монографії оцінка медичних технологій розглядається як мультидисциплінарний процес упровадження наукових знань для обґрунтування ефективних рішень в охороні здоров’я. Висвітлено соціально-історичні передумови розвитку оцінки медичних технологій у світі; здійснено семантичний аналіз дефініції «медична технологія»; визначено принципи медичних технологій та охарактеризовано їх роль на державному рівні. Авторами акцентовано увагу на важливості кадрового забезпечення для впровадження оцінки медичних технологій – професійній підготовці експертів. Обґрунтовано значення доказової медицини для стратегічного розвитку сучасної системи охорони здоров’я, її зв’язок з оцінкою медичних технологій та фармаекономікою. Представлення прикладних аспектів фармакоекономічних досліджень в проведенні оцінки медичних технологій надають цілісності монографії.

Монографія призначена для студентів закладів вищої медичної та фармацевтичної освіти, магістрів і аспірантів, слухачів післядипломної медичної та фармацевтичної освіти. Теоретичний матеріал може використовуватися слухачами післядипломної медичної та фармацевтичної освіти, виконавцями та користувачами ОМТ: заявниками, суб’єктами господарювання, які готують заяви і досьє для включення лікарських засобів до регуляторних переліків; особами, які ухвалюють управлінські рішення в системі охорони здоров’я; управлінцями структурних підрозділів з питань охорони здоров’я; науково-педагогічними працівниками закладів вищої освіти, лікарями, фармацевтичними працівниками, пацієнтськими організаціями тощо.

 

21.05.2024

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 204

Адміністрація наукової бібліотеки - (061) 233-60-08

Відділ обслуговування користувачів - (061) 233-01-75

Всі підрозділи наукової бібліотеки

Відправити E-mail, library@zsmu.zp.ua

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт наукової бібліотеки ЗДМФУ.

Мапа сайту