Внесок у науку та знання: подяка від бібліотеки

Внесок у науку та знання: подяка від бібліотеки

Колектив бібліотеки, висловлюємо щиру вдячність вченому медику-правознавцю, професору, доктору юридичних наук, кандидату медичних наук, директору клініки сучасної неврології «Аксімед» та автору понад 70 наукових праць Олексію Сіделковському за щедрий і важливий подарунок нашій бібліотеці – книги «Юридична гігієна медичних працівників» і «Лікарські помилки і лікарські девіації».

Передані видання стануть чудовим доповненням для нашого фонду та збагатять ресурси бібліотеки. Це важливий внесок у розвиток науки й освіти для нашого університету. Ваші праці стануть цінним джерелом інформації для науковців, студентів і всіх, хто цікавиться сучасними дослідженнями в галузі медицини та права.

 

Сіделковський О. Л. Юридична гігієна медичних працівників. - Київ : Пабліш Про, 2023. - 448 с.

Навчальний посібник присвячений міждисциплінарній проблемі імплементації сучасного медичного законодавства в щоденну практичну діяльність фахівців у галузі охорони здоров’я з метою підвищення їхньої професійної компетенції у сфері правознавства.

Уперше запропонований для практичного використання оригінальний термін “юридична гігієна медичних працівників”.

Посібник являє собою уніфікований компендіум базових знань і практичних навичок медичних працівників щодо юридичної регламентації професійної діяльності, медичного законодавства та юридичної відповідальності за професійні правопорушення. Комплексний та водночас лапідарний підхід до викладення матеріалу дозволив об’єднати в монографії майже весь масив правознавчої інформації, яка знаходиться в царині двох дисциплін: права та медицини.

Багато уваги приділено розумінню фундаментальних принципів функціонування сучасної системи охорони здоров’я, особливо в період її тектонічних структурних перетворень.

Червоною лінією через весь контент книги проходять приклади реальних судових справ, у яких кожен медичний працівник знайде майже все для превенції власних лікарських помилок та лікарських девіацій.

Посібник буде корисним медичним працівникам усіх спеціальностей, організаторам охорони здоров’я, медикам, які зіштовхнулися з викликами долі, юристам, особливо працюючим в галузі охорони здоров’я, студентам медичних та юридичних вищих навчальних закладів, а також усім, кого цікавить багатовекторна проблематика медичного законодавства.

 

Сиделковський О. Л. Лікарські помилки і лікарські девіації : монографія. - Київ : Пабліш Про, 2018. - 176 с.

Монографію присвячено важливій проблемі в галузі сучасної медицини. Наведено авторські дефініції лікарських помилок і вперше сформульовано визначення лікарських девіацій, представлено їхню систематизацію та причинно-наслідкові зв’язки. Показані витоки та механізми виникнення ятрогеній та їх клініко-психологічна інтерпретація. Окремо увагу приділено проблемі зберігання лікарської таємниці в контексті нових положень щодо захисту персональних даних, юридичної відповідальності, страхуванні професійної діяльності лікаря. Профілактика лікарських помилок і лікарських девіацій широко висвітлюється в дискурсі медичної етики та деонтології. У заключній частині монографії наведено аргументовані висновки та рекомендації, які базуються на інноваційному характері представленої інформації.

Книга призначена для лікарів, середніх медичних працівників, юристів, студентів медичних та юридичних вищих навчальних закладів, а також, через публіцистичний стиль написання, може зацікавити широке коло читачів.

 

11.07.2024

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 204

Адміністрація наукової бібліотеки - (061) 233-60-08

Відділ обслуговування користувачів - (061) 233-01-75

Всі підрозділи наукової бібліотеки

Відправити E-mail, library@mphu.edu.ua

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт наукової бібліотеки ЗДМФУ.

Мапа сайту